28.04.2020

COVID-19 - Welke raadplegingen kunnen doorgaan?

In het kader van COVID-19 infectie en rekening houdend met het advies van het FOD Volksgezondheid, zijn de volgende maatregelen genomen:

Vanaf 16/03/2020 werd beslist om ALLEEN DRINGENDE EN VERLOSKUNDIGE RAADPLEGINGEN DOORGAAN. Gezien de duur van crisis en de nood aan goede zorg worden deze maatregelen geleidelijk bijgestuurd.

Het blijft belangrijk dat raadplegingen die niet echt nodig zijn uit te stellen, het is uiteraard aan de individuele gynaecoloog om uiteindelijk te evalueren of iets dringend is of niet. We hebben ook telefonische consulten waarbij de arts u opbelt om uw probleem te bespreken.

In overleg met de beroepsvereniging worden de volgende consultaties uitgevoerd:

- verloskunde / prenatale zorg

- fertiliteit: blijft voorlopig on hold

- gynaecologische raadpleging voor klachten zoals ernstige bloedings- en pijnklachten, postmenopauzaal bloedverlies, colposcopie, wijziging of start anticonceptie

- oncologische raadplegingen, tenzij bepaalde follow-up raadplegingen, deze kunnen eventueel worden uitgesteld of telefonisch gebeuren