01.02.2023

Twee nieuwe gynaecologen in AZ Sint-Lucas

Dr. Caroline Van Holsbeke is momenteel werkzaam in ZOL Genk waar zij hoofd verloskunde en MIC ( Maternal Intensive care) is. Na haar opleiding gynaecologie-verloskunde aan de KU Leuven genoot zij een bijkomende opleiding foeto-maternale geneeskunde aan het Wilhelmina ziekenhuis te Utrecht. Daarna keerde zij terug naar UZ Leuven waar zij zich verder specialiseerde in gynaecologische echografie onder leiding van Prof. Dr. Timmerman. Deze bijkomende opleiding resulteerde in een doctoraatsverdediging over de echografische beoordeling van adnexiële massa’s. Caroline is momenteel nog steeds actief in tal van wetenschappelijke studies. Zij zal zich binnen onze dienst vooral toeleggen op verloskunde en gynaecologische echografie. Daarnaast zal zij ook deel uitmaken van het team MIC-Brugge, een samenwerking tussen AZ Sint-Lucas en AZ Sint-Jan dat zich toelegt op hoog-risico verloskunde.


Dr. Julie Rombaut volgde haar opleiding tot arts, evenals haar specialisatie in de gynaecologie-verloskunde aan de UGent. Zij volgde opleidingsstages in UZ Gent, Isala klinieken Zwolle, AZ Sint-Vincentius Deinze en AZ Sint-Lucas te Brugge. Julie studeert dit jaar af als gynaecoloog en is nu gestart met een bijkomende opleiding van twee jaar in gynaecologische heelkunde in het UZ Gent. Zij zal zich in onze dienst toeleggen op algemene verloskunde en operatieve gynaecologie. Tijdens haar twee jaar bijkomende opleiding zal zij reeds 1 dag per week actief zijn in onze dienst.


Door het aanwerven van deze twee collega’s wordt de expertise in de dienst verder uitgebouwd en hopen we de service naar onze patiënten en verwijzers verder te verbeteren .