01.04.2024

afspraak tijdig annuleren aub

Indien u een gemaakte afspraak bij één van de artsen gynaecologie-verloskunde niet kunt nakomen, verwittig dan ten laatste 24 uur op voorhand het secretariaat.

Zo kunnen we andere patiënten sneller een afspraak geven. Wanneer u niet tijdig verwittigt, zijn we genoodzaakt een wegblijftarief van 25 EUR aan te rekenen.