De dienst gynaecologie is een associatie van acht gynaecologen, die allen expert zijn in hun subspecialisme. Er is een hechte associatie waarbij patiënten onderling kunnen doorverwezen worden in functie van hun probleem. Op deze manier kan voor elke patiënt de meest optimale zorg worden geboden. 

Voor de subspecialiteiten fertiliteit, hoog-risico verloskunde (MIC), gynaecologische oncologie en bekkenbodem- problemen is er een associatie met de dienst gynaecologie-verloskunde van het AZ Sint-Jan Brugge. Op die manier bundelen we de expertise die in de beide ziekenhuizen aanwezig is. Afhanklijk van het probleem wordt bekeken waar de patiënte het best wordt behandeld. Een goede samenwerking tussen de Brugse diensten is de sleutel tot kwaliteitsvolle geneeskunde. 


De dienst is ook een opleidingscentrum voor assistenten en stagiairs van zowel de Universiteit van Leuven als Gent. Zo proberen we onze kennis en enthousiasme voor de mooie discipline, die gynaecologie-verloskunde is, door te geven. 


We kunnen beroep doen op een gedreven groep vroedvrouwen, verpleegkundigen en secretaresses. Zij vormen de basis voor een deskundige en patiëntvriendelijke zorg.


De missie van de dienst is om patiëntvriendelijke en warme zorg te bieden, die beantwoordt aan de hoogste standaarden.

maak een afspraak

Een afspraak maken in het AZ Sint-Lucas ziekenhuis. Dat kunt u gemakkelijk telefonisch. U kunt ook online een afspraak aanvragen waarna u door ons secretariaat gecontacteerd wordt.