16.03.2020

COVID-19 (coronavirus)

In het kader van COVID-19 infectie en rekening houdend met het advies van het FOD Volksgezondheid, zijn de volgende maatregelen genomen:


Vanaf 16/03/2020 en dit voor onbepaalde duur kunnen ALLEEN DRINGENDE EN VERLOSKUNDIGE RAADPLEGINGEN DOORGAAN.

U zal zelf door het secretariaat gecontacteerd worden en er zal overlegd of u al dan niet op consultatie mag komen.

- Uw consultatie kan alleen doorgaan als het een DRINGENDE CONSULTATIE is of in kader van zwangerschap

- U mag GEEN symptomen vertonen van koorts, hoesten, niezen, ziek zijn

- U komt ALLEEN op consultatie, uw partner/kind mogen niet meekomen

- Indien u contact hebt gehad met iemand die positief heeft getest voor COVID-19 vragen we om de consultatie 14 dagen uit te stellen om te zien of u niet ziek wordt

- Kom op tijd, niet te vroeg, niet te laat

- Voorschriften kunnen opgestuurd worden indien deze noodzakelijk zijn om de periode te overbruggen

- Er kan een telefonisch consult doorgaan

Voor vragen blijven wij beschikbaar op weekdagen van 8u30 tot 12u30 en van 13u15 tot 18u.