20.03.2020

COVID-19 - Regeling partners bij bevalling

Wat is de regeling voor mijn partner wanneer ik beval in het AZ Sint-Lucas?


De partner heeft hier twee keuzes:

• ofwel blijft de partner tijdens het volledige verblijf van de patiënte binnen het ziekenhuis;

• ofwel blijft de partner thuis tijdens het volledige verblijf van de patiënte nadat hij/zij de bevalling bijgewoond heeft.


Volg de meest recente wijzigingen via:

https://www.stlucas.be/over-ons/nieuws/covid-19-veelgestelde-vragen.aspx