15.06.2020

COVID-19 - Welke maatregelen worden genomen zodat uw consultatie veilig kan doorgaan?

Hebt u symptomen van het coronavirus (zoals hoesten, smaak- of reukverlies, abnormale vermoeidheid, koorts, enz.)? Neem dan minstens 24 uur voor uw consultatie contact op met het secretariaat van de arts en annuleer indien nodig uw afspraak.

Indien u op de dag van uw consultatie symptomen hebt, meldt u zich aan op de Spoedgevallendienst.


Kom ten vroegste 15 minuten voor uw afspraak naar het ziekenhuis. Stipt is mooi op tijd.


Draag een masker bij het binnenkomen en draag dit permanent. Iedereen wordt verwacht een eigen mondmasker te voorzien.


Volg de aangegeven hygiënemaatregelen op. Handschoenen zijn om veiligheidsredenen niet toegestaan in het ziekenhuis!


Alle consultaties op de dienst gynaecologie-verloskunde werden intussen hernomen.

In het kader van social distancing, vragen wij nog steeds om zoveel mogelijk alleen te komen.

Enkel indien medisch noodzakelijk of in geval van zwangerschap wordt de partner toegelaten.


Volg de aangegeven looproutes en wachtpunten aangebracht op de vloer. Deze zorgen voor een vlotte doorstroming.


Betaal elektronisch. Contant geld is een bron van virusoverdracht!