14.06.2024

Te gek?! - Dat lucht op

Het ouderschap is een avontuur vol liefde, met ups en downs, maar soms ook met een tekort aan zuurstof. Prille ouders snakken vaak naar ademruimte. Daarom lanceert Te Gek!? de campagne ‘Dat lucht op’. De mentale gezondheid van toekomstige en prille ouders is een belangrijk aandachtspunt in ons ziekenhuis. Daarom ondersteunen we graag deze campagne die de psychische uitdagingen van het ouderschap bespreekbaar maakt.


Campagne 'Dat lucht op'

Prille ouders maken veel veranderingen mee en zijn psychisch kwetsbaar. Soms geraakt de zuurstof op. Dan kan de juiste steun écht opluchten. Daarom lanceert Te Gek!?, samen met Kind en Gezin, Perinet en met de steun van de Vlaamse Overheid Departement Zorg, de campagne ‘Dat lucht op’.

Met deze campagne wil Te Gek!? de drempel voor prille ouders verlagen om te spreken over de intense emoties en uitdagingen tijdens deze periode en aangeven dat uit evenwicht geraken niet ongewoon is. Ook wil Te Gek!? prille ouders inspireren om uit te reiken naar hun omgeving, en tegelijk de omgeving oproepen om prille ouders te ondersteunen en het prille gezin mee ‘te dragen’.


Laat eens een ballonnetje op!

Hulp vragen als prille ouder is niet altijd eenvoudig. Hoe verwoord je het? Aan wie vraag je het? Daarom lanceert Te Gek!? een alternatieve geboortelijst waarmee jonge ouders op een leuke manier kunnen aangeven waarmee vrienden en familie hen kunnen ondersteunen: van een pot soep tot een goede babbel of een keertje op grote broer of zus passen. En omgekeerd kunnen ook de mensen rondom een pril gezin een ballonnetje oplaten bij de ouders. Zo bieden ze op een speelse manier extra zuurstof. Meer info over deze alternatieve geboortelijst vind je op www.datluchtop.be.


Wat doen wij in AZ Sint-Lucas?

In AZ Sint-Lucas Brugge ondersteunen we graag deze campagne, want het is een thema dat nauw aan ons hart ligt en waar we zelf ook intensief rond werken. Zowel onze gynaecologen en pediaters als de verpleegafdelingen Verloskwartier, Materniteit, Neonatologie en Pediatrie zetten zich in om toekomstige en prille ouders te ondersteunen wanneer zij kampen met emotionele en psychische uitdagingen tijdens deze periode.

Al tijdens de zwangerschap begeleiden we toekomstige ouders niet alleen op medisch, maar ook op mentaal en psychosociaal vlak. Elke toekomstige moeder die bij ons langskomt, wordt opgenomen in ons zwangerschapstraject. In het eerste trimester van de zwangerschap overlopen we samen met de aanstaande ouder(s) een psychosociale vragenlijst. Als dat nodig is, bieden we psychologische en/of sociale ondersteuning aan. Doorheen de zwangerschap wordt het mentaal welbevinden op verschillende momenten nagevraagd en ook tijdens als na de bevalling blijft mentaal welzijn onze zorg.

Voor onze vroedvrouwen voorzien we specifieke opleidingen rond dit thema. Maandelijks vindt er een multidisciplinair overleg plaats waarbij onze artsen en vroedvrouwen samen met de sociale dienst, psychologen en (kinder)psychiater kijken welke extra omkadering nodig is. En ook over de muren van het ziekenhuis heen werken we hiervoor samen met onze partners zoals de huisartsen, zelfstandige vroedvrouwen en Kind & Gezin.


https://www.tegek.be/campagnes/datluchtop/over-dat-lucht-op