Terug naar borstkliniek

multidisciplinair team

Uw individueel dossier wordt op het wekelijks multidisciplinair oncologisch consult (MOC) besproken. Hierop zijn artsen aanwezig uit verschillende specialismes: gynaecologie, oncologie, radiotherapie, anatomopathologie, plastische heelkunde, vaatheelkunde, klinische genetica en radiologie. Elke arts en zorgverlener heeft vanuit zijn of haar discipline een eigen inbreng in het behandelings- en nabehandelingsplan waardoor u als patiënt de meest optimale zorg krijgt.  

opvolging na borstkanker

De 5-jaarsoverleving na borstkanker is uitstekend. Het doel van de opvolgconsultaties is om een eventueel herval vroegtijdig op te sporen. Het opvolgingsschema gebeurt in samenwerking met de huisarts. U krijgt in de Borstkliniek het opvolgboekje ‘Dit is een goed moment’ mee. Aarzel niet om uw psychologisch, genetische, reproductieve, sociale of werkgerelateerde bezorgdheden met ons te bespreken. 

kwaliteit in de Borstkliniek

Als Borstkliniek zetten we voortdurend in op kwaliteit om onze zorg te blijven verbeteren. Naast een patiënten enquête – waarbij we de ervaringen van onze patiënten in kaart brengen en evoluties opvolgen – nemen we ook deel aan het Vlaams Indicatorenproject VIP². Samen met andere ziekenhuizen meten we de kwaliteit van onze behandeling van borstkanker aan de hand van 12 indicatoren. De resultaten van het kwaliteitsonderzoek vindt u op de website van het Vlaams Indicatorenproject (link).

maak een afspraak

Een afspraak maken in het AZ Sint-Lucas ziekenhuis. Dat kunt u gemakkelijk telefonisch. U kunt ook online een afspraak aanvragen waarna u door ons secretariaat gecontacteerd wordt.