Terug naar gynaecologie

Door middel van een “uitstrijkje” worden cellen afgenomen die zich bevinden aan de oppervlakte van de baarmoederhals. In het labo wordt dan nagekeken of hier abnormale cellen aanwezig zijn die misschien naar baarmoederhalskanker zouden kunnen leiden. Er wordt geadviseerd om 3 jaarlijks een uitstrijkje te laten afnemen en dit vanaf de leeftijd van 25 jaar tot de leeftijd van 65 jaar. Indien om de drie jaar een uitstrijkje uitgevoerd zou worden bij alle vrouwen tussen 25 en 65 jaar, zou 93% van de baarmoederhalskankers vermeden kunnen worden.  

Jammer genoeg laat meer dan 40% van de vrouwen zo’n opsporing niet uitvoeren. Baarmoederhalskanker staat rechtstreeks in verband met de aanwezigheid van bepaalde type papillomavirussen. Tegenwoordig beschikken we ook over vaccins tegen baarmoederhalskanker. De vaccins Gardasil® en Cervarix® beschermen onder andere tegen de HPV-types 16 en 18 die het vaakst aan de basis liggen van baarmoederhalskanker. Vaccinatie bij meisjes die nog niet met HPV besmet zijn, zou hun risico op baarmoederhalskanker met 70% verminderen.


De vaccinatie bestaat uit drie inspuitingen en gebeurt het best voor men seksueel actief wordt, omdat het virus via seksuele contacten wordt overgedragen.

De Hoge Gezondheidsraad beveelt vaccinatie aan voor meisjes van 10 tot en met 15 jaar. Op jonge leeftijd heeft men doorgaans nog geen HPV-besmetting en reageert het afweersysteem het best op de vaccinatie. Jonge vrouwen die wel al seksueel contact hadden, kunnen ook nog baat hebben bij de vaccinatie maar bespreken dat beter eerst met hun arts.

Sinds het schooljaar 2010-2011 wordt door de Vlaamse overheid een gratis vaccinatie aangeboden via het CLB voor meisjes van het eerste jaar secundair onderwijs.

maak een afspraak

Een afspraak maken in het AZ Sint-Lucas ziekenhuis. Dat kunt u gemakkelijk telefonisch. U kunt ook online een afspraak aanvragen waarna u door ons secretariaat gecontacteerd wordt.