Terug naar zwangerschap

De diensten  gynaecologie-verloskunde van het AZ Sint-Lucas en het AZ Sint-Jan hebben een gezamelijke dienst prenatale diagnose.  Door het samenleggen van de expertise, die aanwezig is in beide centra hebben zij de de dienst uitgebouwd tot een referentiecentrum in West-Vlaanderen. 

Ook op vlak van  hoog-risico zwangerschappen is er een nauwe samenwerking tussen de Brugse ziekenhuizen. De gynaecologen van AZ Sint-Lucas bemannen samen met de collega's van het AZ Sint-Jan de afdeling Hoog Risico Zwangerschappen (MIC) die gelegen is in het AZ Sint-Jan, Brugge. In de MIC afdeling worden moeders met een gecompliceerde zwangerschap en dreigende vroeggeboorte, die verwezen worden vanuit West- en Oost Vlaanderen opgevangen.

 


Prenatale diagnostiek heeft tot doel om bepaalde aandoeningen vroegtijdig tijdens de zwangerschap op te sporen. De meeste kinderen worden gezond geboren. Een klein percentage (3 – 4%) heeft echter bij de geboorte een aangeboren aandoening. Soms is het mogelijk bij het ongeboren kind reeds vroeg in de zwangerschap dergelijke aandoeningen op te sporen (prenatale diagnostiek). Hiervoor bestaan er verschillende technieken. De NIPT (Niet-Invasieve-Prenatale-Test) is een test waarbij o.a. trisomie 21 wordt opgespoord via een bloedafname bij de moeder. Indien er een verhoogd risco is op een bepaalde genetische aandoening kan eventueel een vruchwaterpunctie of vlokkentest worden uitgevoerd. Het al dan niet uitvoeren van prenatale screening is een bewuste keuze die u in samenspraak met de gynaecoloog dient te maken.

maak een afspraak

Een afspraak maken in het AZ Sint-Lucas ziekenhuis. Dat kunt u gemakkelijk telefonisch. U kunt ook online een afspraak aanvragen waarna u door ons secretariaat gecontacteerd wordt.